27. 3. 2013

Veľké jarné upratovanie | 6.4.2013


Predstavte si moment, kedy sa prechádzate po lese, či lúke a neotravujú Vás pri tom žiadne vedľajšie nepríjemné faktory. Les je voňavý a kúzelný, lúka je pestrá a farebná a jazierko čisté a priezračné. Pekná predstava, no celkom iný svet!

Namiesto toho, aby sme si prechádzku v prírode vychutnávali plnými dúškami, musíme sa prizerať na "podpisy", ktoré po sebe zanechali určité individua. Čiže les, lúka i jazierko sú plné nebezpečných odpadkov, ktoré tam nepatria. A to si naša príroda naozaj nezaslúži!
Najzaujímavejšie na tom je ale to, že prevažne všetok odpad, ktorý sa v prírode nachádza, je recyklovateľný. A to dokonca bezplatne! V dedinách sú umiestnené nádoby na PET fľaše, papier, sklo a dokonca i na šaty. Takže naozaj sa človeku rozum zastavuje, keď vidí napr. veľkú kopu plastových fliaš na jednej kope, ktorú keby neodpraceme a nezrecyklujeme, tak tam bude ešte zopár stoviek rokov, než si s tým príroda poradí.

Sme naozaj prvá generácia, ktorá prežíva veľký boom plastov. Nebuďme preto k tejto problematike ľahostajní. Recyklujme! Sme prvá generácia, ktorej je umožnené v obci separovať odpad na sklo, papier, plasty a šaty. Tak prosíme Vás všetkých, mladých i starších, recyklujme!

Téma recyklácie a zbierania odpadkov sa bude týkať už najbližšieho, a dovolíme si ho už nazvať aj tradičného, "Veľkého jarného upratovania", ktoré sa uskutoční  6.apríla (sobota) v obci Moravský Sv. Ján. Novinkou je, že okrem Obecného Úradu Mor. Sv. Ján, združenia EkoJany a obecných organizácií, ktoré sa každoročne podieľajú na našom spoločnom úspechu, sa tento rok snažíme zapojiť do "Veľkého jarného upratovania" aj školopovinné deti s ich rodičmi a učiteľov. Dúfame, že to bude mať pozitívny ohlas a že ich medzi nami uvidíme čo najviac.

Program samotného čistenia ostáva nezmenený. Po stretnutí sa pri obecnom úrade sa dohodneme, kto pôjde kam a o ktorú lokalitu sa daná partia ľudí "postará". O rozvoz jednotlivých skupín a takisto aj o všetok potrebný materiál, ako sú napríklad vrecia, rukavice, občerstvenie a aj odvoz vyzbieraného odpadu sa postará Obecný Úrad Moravský Sv. Ján. Po ukončení sa všetci stretneme na poľovníckej chate Moravský Sv. Ján, kde nám členovia miestneho poľovníckeho zboru pripravia výborný guláš.


Týmto Vás teda všetkých pozívame : )